contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

slide-2

tin tức mirai (Đặc định)

co-khi
NHỮNG LÝ DO BẠN NÊN THAM GIA ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
04/03/2020 15:45
NHỮNG LÝ DO BẠN NÊN THAM GIA ĐƠN HÀNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH NHẬT BẢN
co-khi
SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH SỐ 1 VÀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH SỐ 2
26/02/2020 10:41
SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH SỐ 1 VÀ VISA KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH SỐ 2
co-khi
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
15/02/2020 10:28
SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
co-khi
CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG ĐẶT ĐỊNH: CƠ HỘI MỚI CHO NGƯỜI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
13/02/2020 12:18
CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG ĐẶT ĐỊNH: CƠ HỘI MỚI CHO NGƯỜI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG