contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

tin tức mirai

co-khi
Những điều bạn chưa biết về chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản theo diện kỹ sư
2020-09-22 14:55:50
Những điều bạn chưa biết về chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản theo diện kỹ sư
co-khi
Các điều kiện liên quan đến sức khỏe dành cho các kỹ sư đi Nhật Bản
2020-08-14 16:39:55
Các điều kiện liên quan đến sức khỏe dành cho các kỹ sư đi Nhật Bản
co-khi
Những đối tượng không đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản theo diện kỹ sư
2020-07-30 16:07:57
Những đối tượng không đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản theo diện kỹ sư
co-khi
Những lý do bạn nên tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản theo diện kỹ sư
2020-07-29 16:26:54
Những lý do bạn nên tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản theo diện kỹ sư
co-khi
Cơ hội làm việc tại Nhật dành cho các bạn tham gia theo diện kỹ sư
2020-07-17 16:51:15
Cơ hội làm việc tại Nhật dành cho các bạn tham gia theo diện kỹ sư
co-khi
Những suy nghĩ sai lầm của mọi người đối với chương trình kỹ sư đi Nhật 
2020-07-09 11:29:50
Những suy nghĩ sai lầm của mọi người đối với chương trình kỹ sư đi Nhật 
co-khi
Lựa chọn đơn hàng kỹ sư điện tử khi tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản 
2020-06-22 09:18:26
Lựa chọn đơn hàng kỹ sư điện tử khi tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản 
co-khi
Công việc của đơn hàng kỹ sư môi trường
2020-06-05 15:31:05
Công việc của đơn hàng kỹ sư môi trường