contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày tạo: 07/03/2023 17:01
Địa chỉ làm việc MIEKEN
Công việc ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 157450 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 22.816 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.460 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 787 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 18.000 YÊN.
Lương thực nhận 136203 YÊN
Ngày tuyển
Số lượng cần tuyển 4 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay