contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày tạo: 07/03/2023 16:58
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 164683 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 22.816 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.740 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 823 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN.
Lương thực nhận 118,304 YÊN
Ngày tuyển 29/3/2023
Số lượng cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay