contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

Ngày tạo: 25/02/2023 15:11
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 170000 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 24.252 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.800 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 850 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 6.500 YÊN.
Lương thực nhận 135608 YÊN
Ngày tuyển 23/3/2023
Số lượng cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

20~25 tuổi

 

ứng tuyển ngay