contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY

Ngày tạo: 23/02/2023 09:32
Địa chỉ làm việc TOTTORI
Công việc GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐIỀU KHIỂN MÁY PHAY
Thời gian làm việc Làm việc theo ca, ngày làm 08 tiếng
Lương cơ bản 153571 YÊN
Phí phải trừ
  • TIỀN NHÀ: 10.600 YÊN;
  • TIỀN ĐIỆN NƯỚC: 9.400 YÊN;
  • BẢO HIỂM
Lương thực nhận 109660 YÊN
Ngày tuyển 20/03/2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

thể lực tốt, không hút thuốc

 

ứng tuyển ngay