contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, HÀN

Ngày tạo: 21/02/2023 14:01
Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, HÀN
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 161007 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 2.610 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 23.678 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 14.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: CHI TRẢ THEO THỰC TẾ.
Lương thực nhận 120719 YÊN
Ngày tuyển 15/3/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay