contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

HÀN

Ngày tạo: 08/02/2023 08:24
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc HÀN
Thời gian làm việc 8H20 ĐẾN 17H30
Lương cơ bản 193967 YÊN
Phí phải trừ
  • TIỀN NHÀ: 25.000 YÊN;
  • BẢO HIỂM SỨC KHỎE, BẢO HIỂM LAO ĐỘNG;
  • ĐIỆN NƯỚC
Lương thực nhận 137741 YÊN
Ngày tuyển 03/2023
Số lượng cần tuyển 3 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác
  • Chỉ nhận ứng viên Bến Tre;
  • Thị lực: 8/10
  • Nội dung công việc: hàn, mài, khoan lỗ các bộ phận, khung máy, vận chuyển vật liệu, thu gom và quét dọn

ứng tuyển ngay