contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

TRÁT VỮA

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc TRÁT VỮA
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 177747 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 25.668 YÊN;
  • THUẾ: 3.050 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 1.066 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN.
Lương thực nhận 137,963 YÊN
Ngày tuyển 03/2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Yêu cầu thuận tay phải, không hút thuốc