contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

RÈN

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc RÈN
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 176640 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 25.668 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.980 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 883 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN.
Lương thực nhận 137109 YÊN
Ngày tuyển 2/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác