contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM

Ngày tạo: 04/02/2023 08:11
Địa chỉ làm việc OKAYAMA
Công việc CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 185000 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 10.000 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: 5000 YÊN.
Lương thực nhận 134000 YÊN
Ngày tuyển
Số lượng cần tuyển 6 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Yêu cầu ứng viên thuận tay phải

ứng tuyển ngay