contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc 8H30 đến 17h30, nghỉ chủ nhật
Lương cơ bản 180.000 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 3.700 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 25.000 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: 5.000 YÊN
Lương thực nhận 136300 YÊN
Ngày tuyển 03/2023
Số lượng cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác