contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

KIM LOẠI TẤM TRONG XƯỞNG

Ngày tạo: 01/02/2023 09:09
Địa chỉ làm việc GIFU
Công việc KIM LOẠI TẤM TRONG XƯỞNG
Thời gian làm việc Từ 8h đến 17h10 từ thứ hai đến hết thứ sáu, nghỉ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ
Lương cơ bản 151667 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM: 22.825 YÊN;
  • THUẾ: 1.690 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 15.000 YÊN.
Lương thực nhận 112152 YÊN
Ngày tuyển 02/2023
Số lượng cần tuyển 3 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay