contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

SƠN XÂY DỰNG

Ngày tạo: 01/02/2023 09:03
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc SƠN XÂY DỰNG
Thời gian làm việc 8 giờ ~ 17 giờ (giải lao 60 phút)
Lương cơ bản 180,000 YÊN
Phí phải trừ

- TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN;

- THUẾ, BẢO HIỂM: CHI TRẢ THEO QUY ĐỊNH CỦA nHẬT BẢN;

- ĐIỆN, NƯỚC, WIFI: CHI TRẢ THEO THỰC TẾ.

Lương thực nhận 123,000 YÊN
Ngày tuyển 14.02.2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay