contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

CÔNG VIỆC TRONG KHO

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc CÔNG VIỆC TRONG KHO
Thời gian làm việc 8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 30 phút (nghỉ giải lao: 90 phút)
Lương cơ bản 193,959 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 3.550 YÊN;

- BẢO HIỂM: 28.130 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 16.000 YÊN

- ĐIỆN NƯỚC: TỰ CHI TRẢ

Lương thực nhận 146,279 YÊN
Ngày tuyển 12/2022
Số lượng cần tuyển 5 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác