contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

LÀM BÁNH MÌ

Địa chỉ làm việc TOKYO
Công việc LÀM BÁNH MÌ
Thời gian làm việc 5h~14h (làm 8h/ngày, nghỉ giải lao 60 phút), khác 2X\S
Lương cơ bản 171,333 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 3.770 YÊN;

- BẢO HIỂM: 24.338 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN;

- ĐIỆN NƯỚC: 7.000 YÊN.

Lương thực nhận 116,225 YÊN
Ngày tuyển 29/11/2022
Số lượng cần tuyển 5 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

18~26 tuổi, độc thận, thuận tay phải, có thể đeo kính, không tôn giáo vì không được nghỉ cố định chủ nhật