contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc OKAYAMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc 9 giờ 00 phút ~ 18 giờ 00 phút, nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 160,000 YÊN
Phí phải trừ

1.bảo hiểm xã hội: khoảng 22,816 yên, trong đó; bảo hiểm y tế khoảng 8,176 yên, lương hưu khoảng 14,640 yên

2. thuế: khoảng 2,610 yên

3. bảo hiểm công việc: khoảng 480 yên

4. tiền nhà: khoảng 8,000 yên

5. tiền điện nước: chi trả theo thực tế

6. tiền wifi: khoảng 1,000 yên

tổng cộng 4~6: khoảng 9,000 yên

tổng cộng 1~6: khoảng 34,906 yên

Lương thực nhận 125,094 YÊN
Ngày tuyển 12/2022
Số lượng cần tuyển 7 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ CÓ BẰNG HỘ LÝ, ĐIỀU DƯỠNG
Yêu cầu khác

thường: có, 1 năm thưởng 2 lần vào tháng 7, tháng 12