contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc OKAYAMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc chế độ lao động: đổi ca 1. 8 giờ 00 phút ~ 17 giờ 00 phút, nghỉ giải lao 60 phút 2. 8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 30 phút, nghỉ giải lao 60 phút 3. 16 giờ 00 phút ~ 9 giờ 00 phút, nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 219,300 YÊN
Phí phải trừ

1.bảo hiểm xã hội: khoảng 25,632 yên, trong đó; bảo hiểm y tế khoảng 9,162 yên, lương hưu khoảng 16,470 yên

2. thuế: khoảng 3,270 yên

3. bảo hiểm công việc: khoảng  yên

4. tiền nhà: khoảng 30,000 yên

5. tiền điện nước: khoảng 5,000 yên

6. tiền wifi: khoảng 1,000 yên

Lương thực nhận 153,845 YÊN
Ngày tuyển 1/12/2022
Số lượng cần tuyển 8 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác