contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc OKAYAMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc 8 giờ 45 phút ~ 17 giờ 30 phút, nghỉ giải lao 45 phút
Lương cơ bản 167,322 YÊN
Phí phải trừ

1.bảo hiểm xã hội: khoảng 22,784 yên, trong đó; bảo hiểm y tế khoảng 8,144 yên, lương hưu khoảng 14,640 yên

2. thuế: khoảng 2,610 yên

3. bảo hiểm công việc: khoảng 484 yên

4. tiền nhà: khoảng 10,000 yên

5. tiền điện nước: khoảng 5,000 yên

6. tiền wifi: khoảng 1,000 yên

Lương thực nhận 209,200 YÊN
Ngày tuyển 1/12/2022
Số lượng cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác