contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

GIÀN GIÁO

Địa chỉ làm việc AICHI
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H~17H TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ BẢY
Lương cơ bản 195,000 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 4.000 YÊN;

- BẢO HIỂM: 29.000 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 18.000 YÊN;

- ĐIỆN NƯỚC: 3.000 YÊN.

Lương thực nhận 141,000 YÊN
Ngày tuyển 11/2022
Số lượng cần tuyển 3 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Ngành xây dựng (công việc tháo dỡ các tòa nhà tổng hợp).