contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc OKAYAMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc 8 giờ 30 phút ~ 17 giờ 30 phút, nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 219,300 YÊN
Phí phải trừ

trợ cấp làm đêm: 5,800 yên/lần

trợ cấp điều chỉnh: 20,000 yên/tháng

trợ cấp nhà ở: 30,000 yên/tháng

Lương thực nhận 153,854 YÊN
Ngày tuyển 11/201/22
Số lượng cần tuyển 3 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng viên có nguyện vọng tham gia đơn hàng ngành điều dưỡng, hòa đồng, có khả năng hiểu tiếng Nhật tốt, có ý chí quyết tâm học và nâng cao trình độ tiếng Nhật