contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[ THỰC TẬP SINH ] Chế tạo sản phẩm nhựa cao su

Địa chỉ làm việc OKAYAMA
Công việc Chế tạo sản phẩm nhựa cao su
Thời gian làm việc 8h25 - 17h10
Lương cơ bản 165,466 YÊN
Phí phải trừ
Lương thực nhận 118,091 YÊN
Ngày tuyển 28/12/2020
Dự kiến xuất cảnh 01/07/2021
Trình độ CẤP 3 TRỞ LÊN
Yêu cầu khác
Độ tuổi TỪ 20~28