contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[ THỰC TẬP SINH ] dựng giàn giáo

Địa chỉ làm việc SAITAMA
Công việc dựng giàn giáo
Thời gian làm việc 8h - 17h
Lương cơ bản 161,240 YÊN
Phí phải trừ THUẾ: 7,333 YÊN + BẢO HIỂM: 22,796 YÊN + TIỀN THUÊ NHÀ: 20,000 YÊN + TIỀN ĐIỆN NƯỚC GA: 6,000 YÊN
Lương thực nhận 104,935 YÊN
Ngày tuyển 29/01/2021
Dự kiến xuất cảnh 03/08/2021
Trình độ CẤP 3 TRỞ LÊN
Yêu cầu khác ĐỘ TUỔI: 18 ~ 25 TUỔI. TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN. SỨC KHỎE TỐT, CAO 1M65 TRỞ LÊN,THỊ LỰC 8/10 TRỞ LÊN, THUẬN TAY PHẢI, KHÔNG XĂM HÌNH. ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN CHĂM CHỈ VÀ SÁNG SỦA. HIỆN TẠI CÔNG TY ĐANG CÓ NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG LÀM VIỆC
Độ tuổi TỪ 20~28