contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

[ THỰC TẬP SINH ] hàn

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc hàn
Thời gian làm việc 8h30 - 17h00
Lương cơ bản 156,650 YÊN
Phí phải trừ
Lương thực nhận 100,904 YÊN
Ngày tuyển 18/01/2021
Dự kiến xuất cảnh 01/07/2021
Trình độ CẤP 3 TRỞ LÊN
Yêu cầu khác ĐỘ TUỔI: DƯỚI 22 TUỔI. TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN. SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC 8/10 TRỞ LÊN, THUẬN TAY PHẢI, KHÔNG XĂM HÌNH. ƯU TIÊN NHỮNG ỨNG VIÊN NGƯỜI MIỀN NAM HIỆN TẠI CÔNG TY CÓ 2 SEMPAI MIRAI ĐANG LÀM VIỆC
Độ tuổi TỪ 20~28