contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

GIÀN GIÁO

Ngày tạo: 21/09/2022 16:11
Địa chỉ làm việc SHIZUOKA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8h đến 17h từ thứ hai đến thứ bảy
Lương cơ bản 193,200 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 3,550 YÊN;

BẢO HIỂM: 27,420 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN;

- ĐIỆN NƯỚC: 5,000 YÊN

Lương thực nhận 137,230 YÊN
Ngày tuyển 9/2022
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh 01/2/2023
Trình độ THCS trở lên
Yêu cầu khác

công việc hàn tại công trình, lắp ráp thiết bị, lắp ráp cài đặt tại công trình, …

ứng tuyển ngay