contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT

Ngày tạo: 15/09/2022 14:49
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc CHẾ TẠO VẬT LIỆU SẮT
Thời gian làm việc 8:30 ~ 17:30, Nghỉ giải lao: 75', tổng thời gian làm việc cơ bản: 7.75 tiếng
Lương cơ bản 172,000 YÊN
Phí phải trừ

- Bảo hiểm y tế: 8.687 Yên;

- Tiền nhà: 20.000 Yên;

- Tiền thuế: 2.860 Yên.

Lương thực nhận 124,038 YÊN
Ngày tuyển 25/10/2022
Số lượng cần tuyển 06 NAM
Dự kiến xuất cảnh 5/2023
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay