contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

LÀM BÁNH MÌ

Ngày tạo: 14/09/2022 08:32
Địa chỉ làm việc SAITAMA
Công việc LÀM BÁNH MÌ
Thời gian làm việc 5h~14h (làm 7:50 tiếng/1 ngày, nghỉ giải lao 70 phút)
Lương cơ bản 170,856 YÊN
Phí phải trừ

- THUẾ: 3,700 YÊN

- BẢO HIỂM: 24,259 YÊN

- TIỀN NHÀ: 20,000 YÊN

- ĐIỆN NƯỚC: 10,000 YÊN

Lương thực nhận 112,897 YÊN
Ngày tuyển 30/9/2022
Số lượng cần tuyển 3 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

- Làm bánh mì (chuẩn bị, ủ bột, nặn bánh, nướng bánh, hoàn thiện bánh, … )

- Khác: chưa kết hôn, không đeo kính, thuận tay phải, không có tôn giáo (vì ngày chủ nhật không được nghỉ)

ứng tuyển ngay