contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

TRỒNG TRỌT

Địa chỉ làm việc WAKAYAMA
Công việc TRỒNG TRỌT
Thời gian làm việc 7H ĐẾN 15H TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ BẢY
Lương cơ bản 175,000 YÊN
Phí phải trừ

- BẢO HIỂM XÃ HỘI: 25000 YÊN;

- BẢO HIỂM VIỆC LÀM: 600 YÊN;

- THUẾ: 4000 YÊN;

- TIỀN NHÀ: 2000 YÊN.

 

Lương thực nhận 125,400 YÊN
Ngày tuyển 7/10/2022
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ
Yêu cầu khác