contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

KIỂM TRA MÁY MÓC

Ngày tạo: 19/04/2024 11:40
Địa chỉ làm việc KAGOSHIMA
Công việc KIỂM TRA MÁY MÓC
Thời gian làm việc Thời gian làm việc : 8:30 ~ 17:00 1 ngày làm việc 7 tiếng 30 phút Nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 155,854 yên/tháng (chưa tính làm thêm) YÊN
Phí phải trừ

Tiền nhà : miễn phí
Tiền điện, nước, ga : tự chi trả theo thực tế
Tiền bảo hiểm : 18,625 yên
Thuế : 1,600 yên

Lương thực nhận 135,629 yên/tháng YÊN
Ngày tuyển Tháng 05/2024
Số lượng cần tuyển 3 Nữ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác

1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.
2. Độ tuổi 18 ~ 30 tuổi. Không xăm hình.
*** Phỏng vấn trực tiếp

ứng tuyển ngay