contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐIỀU DƯỠNG

Ngày tạo: 24/01/2024 15:13
Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc 7 giờ 30 phút ~ 16 giờ 30 phút, ca khác
Lương cơ bản 198,500 YÊN
Phí phải trừ

Tiền thuế: 3,700 yên
Tiền bảo hiểm: 29,411 yên
Tiền nhà: 10,000 yên
Tiền điện, nước, ga: 12,000 yên

Lương thực nhận 143,389 YÊN
Ngày tuyển 03/2024
Số lượng cần tuyển 2 Nữ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác

1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.
2. Độ tuổi 18 ~ 35 tuổi, không được có hình xăm

ứng tuyển ngay