contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

Ngày tạo:
Địa chỉ làm việc
Công việc
Thời gian làm việc
Lương cơ bản
Phí phải trừ
Lương thực nhận
Ngày tuyển
Số lượng cần tuyển
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay

VIỆC LÀM MIRAI