contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

Bảo trì thiết bị chung, dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, vệ sinh và chuẩn bị phòng khách sạn

Ngày tạo: 18/09/2023 11:55
Địa chỉ làm việc SHIZUOKA
Công việc Bảo trì thiết bị chung, dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, vệ sinh và chuẩn bị phòng khách sạn
Thời gian làm việc Thời gian làm việc: 9 giờ ~ 22 giờ (một ngày làm 7 giờ 45 phút) Nghỉ giải lao: 5 giờ 15 phút
Lương cơ bản 169,667 YÊN
Phí phải trừ

-Tiền nhà, wifi: 12,000 yên
-Tiền điện, nước, ga: 6,500 Yên nếu sử dụng dưới 15,000 yên/ tháng
Nếu tháng nào xài vượt quá 15,000 yên thì phải tự chi trả phần vượt quá.
-Tiền bảo hiểm : 23,000 Yên
-Thuế : 3,000 Yên

Lương thực nhận 125,167 YÊN
Ngày tuyển 09/11/2023
Số lượng cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh ngày 30 tháng 06 năm 2024
Trình độ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác
1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.

2. Độ tuổi 18 ~ DƯỚI 30 tuổi. Cấm có hình xăm (Hình xăm 1 điểm cũng không được), đeo mắt kính được
3. Test lý thuyết (làm bài tính toán, test IQ...) và test thực hành trong ngày phỏng vấn

ứng tuyển ngay