contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

gia công thực phẩm, dây chuyền sản xuất, gói sản phẩm, đóng thùng, cắt thịt, …

Ngày tạo: 16/06/2023 13:36
Địa chỉ làm việc KAGOSHIMA
Công việc gia công thực phẩm, dây chuyền sản xuất, gói sản phẩm, đóng thùng, cắt thịt, …
Thời gian làm việc 8h ~ 17h
Lương cơ bản 148,000 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 21.420 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 888 YÊN;
  • THUẾ THU NHẬP: 1.950 YÊN;
  • KÝ TÚC XÁ: 11.250 YÊN;
  • TIỀN INTERNET: 1.500 YÊN;
  • QUỸ DU LỊCH CÔNG TY: 3.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: CHI TRẢ THEO THỰC TẾ
Lương thực nhận 107,992 YÊN
Ngày tuyển 24/7/2023
Số lượng cần tuyển 4 NAM, 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác
cần thể lực tốt vì sẽ mang, chuyển vật liệu khoảng 20kg, không đau khớp, không đau gối
làm việc trong môi trường lạnh 10 độ
không bị các bệnh về mũi như viêm xoang, dị ứng mũi

 

ứng tuyển ngay