contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CỐT THÉP

Ngày tạo: 13/06/2023 09:38
Địa chỉ làm việc SHIMANE
Công việc CỐT THÉP
Thời gian làm việc 8H30~17H30, TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ BẢY, NGHỈ CHỦ NHẬT
Lương cơ bản 154000 YÊN
Phí phải trừ

THUẾ: 2360 YÊN;

BẢO HIỂM: 22498 YÊN;

TIỀN NHÀ: 10000 YÊN; 

ĐIỆN NƯỚC: TỰ CHI TRẢ

Lương thực nhận 119142 YÊN
Ngày tuyển 21/6/2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay