contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐÀO, XỚI

Ngày tạo: 07/06/2023 11:21
Địa chỉ làm việc HIROSHIMA
Công việc ĐÀO, XỚI
Thời gian làm việc 8H~17H TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ BẢY
Lương cơ bản 174000 YÊN
Phí phải trừ
Thuế 2,920 yên
Bảo hiểm 25,205 yên
Tiền nhà 15,000 yên
Điện nước chi trả theo thực tế
   
 

 

Lương thực nhận 130875 YÊN
Ngày tuyển 6/2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay