contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SƠN

Ngày tạo: 05/06/2023 15:29
Địa chỉ làm việc FUKUOKA
Công việc CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SƠN
Thời gian làm việc 6h30~15h hoặc 14h45~23h15, thời gian làm thực tế 7h35p
Lương cơ bản 152900 YÊN
Phí phải trừ
  • TRỢ CẤP TĂNG CA: 13,470 YÊN;
  • TRỢ CẤP ĐỔI CA: 12.000 YÊN;
  • THUẾ: 25,517 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 22,142 YÊN.

 

Lương thực nhận 117241 YÊN
Ngày tuyển 6/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Không nhận ứng viên xăm hình

ứng tuyển ngay