contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

HÀN

Ngày tạo: 30/05/2023 10:17
Địa chỉ làm việc GIFU
Công việc HÀN
Thời gian làm việc 8h 30〜 17 h 30
Lương cơ bản 155200 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 2.360 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 23.803 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 12.000 YÊN
Lương thực nhận 117037 YÊN
Ngày tuyển
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

 

Độ tuổi giới hạn: 19~25 tuổi, tình trạng hôn nhân: không yêu cầu, không xăm mình
thuận tay phải, thị lực tốt (không đeo kính)
cao trên 165cm, thể lực tốt, không hút thuốc
công việc ít tăng ca, làm việc ở Gifu (vùng nông thôn)

 

ứng tuyển ngay