contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

LƯU TRÚ

Địa chỉ làm việc SHIZUOKA
Công việc LƯU TRÚ
Thời gian làm việc 8 TIẾNG
Lương cơ bản 180200 YÊN
Phí phải trừ
  • TIỀN THUẾ: 10000 YÊN
  • TIỀN NHÀ: 7000 YÊN
  • ĐIỆN NƯỚC: 5000 YÊN
Lương thực nhận 132200 YÊN
Ngày tuyển 20/7/2023
Số lượng cần tuyển 2 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ
Yêu cầu khác

KHÔNG HÌNH XĂN, KHÔNG NHUỘM TÓC

18~30 TUỔI