contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

LÀM BÁNH MÌ

Ngày tạo: 08/05/2023 09:58
Địa chỉ làm việc SHIZUOKA
Công việc LÀM BÁNH MÌ
Thời gian làm việc 6h~13h một ngày làm việc 8 giờ, nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 168133 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 3.620 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 24.231 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: 10.000 YÊN.
Lương thực nhận 110282 YÊN YÊN
Ngày tuyển 27/6/2023
Số lượng cần tuyển 1 nữ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác
độ tuổi giới hạn: 18~26 tuổi, chiều cao 155~170cm, chưa kết hôn, có thể đeo kính,
không tôn giáo (vì không được nghỉ vào chủ nhật)ứng tuyển ngay