contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

CHẾ TẠO THÙNG CÁC TÔNG

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc CHẾ TẠO THÙNG CÁC TÔNG
Thời gian làm việc 8H30 ~ 17H30
Lương cơ bản 175274 YÊN
Phí phải trừ

THUẾ: 2920 YÊN

BẢO HIỂM: 26783 YÊN

TIỀN NHÀ: 22500 YÊN

 

Lương thực nhận 123071 YÊN
Ngày tuyển 05/2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ
Yêu cầu khác

> 20 TUỔI, CÓ THỂ LỰC, CÓ Ý CHÍ NGHỊ LỰC