contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

LÀM BÁNH MÌ

Ngày tạo: 05/05/2023 14:42
Địa chỉ làm việc Tokyo
Công việc LÀM BÁNH MÌ
Thời gian làm việc 5h ~ 14h (thời gian làm việc: 8h, nghỉ giải lao 1h), khác
Lương cơ bản 171,333 YÊN
Phí phải trừ
Tiền nhà 20,000 Yên
Tiền điện, nước, ga Tính theo thực tế sử dụng
Tiền bảo hiểm 24,338 Yên
Thuế 3,770 Yên
Lương thực nhận 123,225 YÊN
Ngày tuyển
Số lượng cần tuyển 9/5/2023
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác

1. Học viên đạt sức khỏe, nghiêm túc trong lúc phỏng vấn, tự nguyện đăng ký đơn hàng.
2. Độ tuổi 18~26 tuổi, độc thân, có thể đeo kính, ưu tiên thuận tay phải, không tôn giáo,  (không được nghỉ cố định chủ nhật)

ứng tuyển ngay