contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

DẬP KIM LOẠI

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc DẬP KIM LOẠI
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 160426 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 22.872 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.550 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 963 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 12.000 YÊN.
Lương thực nhận 122041 YÊN
Ngày tuyển 3.2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác