contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc ĐIỀU DƯỠNG
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 188886 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 27.065 YÊN;
  • BẢO HIỂM CÔNG VIỆC: 566 YÊN;
  • THUẾ: 3.410 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 10.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: 2.500 YÊN.
Lương thực nhận 145345 YÊN
Ngày tuyển 4/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ĐỘ TUỔI DƯỚI 28 TUỔI, CÓ HIỂU BIẾT VỀ ĐIỀU DƯỠNG VÀ CÓ BẰNG N4 TRỞ LÊN