contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

LÀM BÁNH MÌ

Ngày tạo: 22/03/2023 13:21
Địa chỉ làm việc TOKYO
Công việc LÀM BÁNH MÌ
Thời gian làm việc LÀM VIỆC THEO CA, THỜI GIAN LÀM VIỆC TỪ 5H~14H. LÀM 8H, NGHỈ GIẢI LAO 1H
Lương cơ bản 171333 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 3.770 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 24.338 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: 7.000 YÊN.
Lương thực nhận 116225 YÊN
Ngày tuyển 9/5/2023
Số lượng cần tuyển 7 NỮ
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Độ tuổi giới hạn từ 18~26 tuổi, độc thân, có thể đeo kinh, ưu tiên ứng viên thuận tay phải, không tôn giáo

 

 

ứng tuyển ngay