contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

GIÀN GIÁO

Ngày tạo: 21/03/2023 09:22
Địa chỉ làm việc KANAGAWA
Công việc GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H ĐẾN 17H TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ BẢY
Lương cơ bản 200000 YÊN
Phí phải trừ
  • THUẾ: 3.700 YÊN;
  • BẢO HIỂM: 29.210 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN;
  • ĐIỆN NƯỚC: 5.000 YÊN.
Lương thực nhận 142090 YÊN
Ngày tuyển 4/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

Độ tuổi từ 18 ~ 30 tuổi

ứng tuyển ngay