contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
  đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐƠN HÀNG MẠ

Ngày tạo: 20/03/2023 09:13
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc ĐƠN HÀNG MẠ
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 177320 YÊN
Phí phải trừ
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 25.731 YÊN'
 • TIỀN THUẾ: 2.980 YÊN;
 • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 1.064 YÊN;
 • TIỀN NHÀ: 23.000 YÊN.
Lương thực nhận 124545 YÊN
Ngày tuyển 27/3/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác
 • Độ tuổi: 18~25 tuổi;
 • Độc thân,
 • Chiều cao 160cm ~170 cm;
 • Không hút thuốc
 • Quê miền nam,
 • Thuận tay phải

ứng tuyển ngay