contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

ĐƠN HÀNG MẠ

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc ĐƠN HÀNG MẠ
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 177320 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 25.731 YÊN'
  • TIỀN THUẾ: 2.980 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 1.064 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 23.000 YÊN.
Lương thực nhận 124545 YÊN
Ngày tuyển 27/3/2023
Số lượng cần tuyển 2 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác
  • Độ tuổi: 18~25 tuổi;
  • Độc thân,
  • Chiều cao 160cm ~170 cm;
  • Không hút thuốc
  • Quê miền nam,
  • Thuận tay phải