contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

ĐÚC NHỰA

Ngày tạo: 20/03/2023 09:07
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc ĐÚC NHỰA
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 166494 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 24.301 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.740 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 999 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN.
Lương thực nhận 118454 YÊN
Ngày tuyển 10/4/2023
Số lượng cần tuyển 4 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

- độ tuổi giới hạn: 20~30 tuổi
- không hút thuốc

ứng tuyển ngay