contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp
slide-2

HÀN

Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc HÀN
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 172000 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 24.301 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.860 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 1.204 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 15.000 YÊN.
Lương thực nhận 128635 YÊN
Ngày tuyển 20/4/2022
Số lượng cần tuyển 3 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác