contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT BÒ

Ngày tạo: 11/03/2023 11:41
Địa chỉ làm việc FUKUOKA
Công việc GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT BÒ
Thời gian làm việc 7h30 ddeebs 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ giải lao 60 phút
Lương cơ bản 147200 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM SỨC KHỎE: 7.657 YÊN;
  • NENKIN: 13.725 YÊN;
  • BẢO HIỂM LÀM VIỆC: 736 YÊN;
  • THUẾ THU NHẬP: 1.950 YÊN.
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN
Lương thực nhận 103132 YÊN
Ngày tuyển 4/2023
Số lượng cần tuyển 3 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay