contact@miraihuman.com
Hotline: (+84) 28 6686 3208
    đang tìm kiếm việc làm, ngày phỏng vấn...

đăng ký ngay

CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM NHÀ MÁY

Ngày tạo: 10/03/2023 14:20
Địa chỉ làm việc OSAKA
Công việc CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM NHÀ MÁY
Thời gian làm việc
Lương cơ bản 162651 YÊN
Phí phải trừ
  • BẢO HIỂM XÃ HỘI: 22.816 YÊN;
  • TIỀN THUẾ: 2.680 YÊN;
  • BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP: 813 YÊN;
  • TIỀN NHÀ: 20.000 YÊN.
Lương thực nhận 116342 YÊN
Ngày tuyển 14/3/2023
Số lượng cần tuyển 1 NAM
Dự kiến xuất cảnh
Trình độ THPT trở lên
Yêu cầu khác

ứng tuyển ngay